Om AVN Gruppen A/S

Allerede i 1933, da Alfred V. Nielsen startede sin virksomhed, var holdningen klar. Det gælder om at have de rigtige produkter og kunne tilbyde ekspertise fra nogle af verdens bedste producenter af industriprodukter.

Moderfirmaet AVN Gruppen A/S tager sig af gruppens administrative opgaver som drift af ejendomme, sekretariat, regnskab, IT og cashmanagement.

Udover moderfirmaet består AVN Gruppen af tre forskellige datterselskaber. Hver virksomhed har sit eget forretningsområde med dygtige medarbejdere, der alle arbejder ud fra én fælles holdning: "Den tekniske del skal være i orden". Men det er ikke nok - det drejer sig i høj grad også om kompetence og komplette skræddersyede løsninger.

AVN Gruppen har gennem opkøb styrket sig indenfor sine kernekompetencer. Automationsvirksomheden Industri Consult A/S, som var beliggende i Silkeborg, blev allerede overtaget i 1991 for at få en stærk base vest for Storebælt. I år 2000 blev J. Raben firmagruppen opkøbt, hvilket medførte, at de to kendte virksomheder Alfred V. Nielsen A/S og Raben Værktøj A/S blev sammenlagt til AVN Teknik i 2001. Raben Maskiner A/S blev samtidig omdøbt til AVN Pladeteknik.

I 2004 blev det besluttet at samle AVN Gruppen's aktiviteter i Brøndby og Herlev til én lokalitet. Hovedkontoret i Brøndby blev herefter udbygget med yderligere 630 m2 kontor samt højlager. I november 2004 flyttede AVN Teknik og AVN Pladeteknik derfor ind i de nybyggede lokaler sammen med de andre AVN selskaber.

For at følge kunderne og vindmøllemarkedet i Indien, åbnede AVN Hydraulik i 2006 et datterselskab i byen Bangalore. Aktiviteterne var fra starten både salg og produktion af hydraulik- og kølesystemer.

I Silkeborg blev det besluttet at satse endnu mere på opgaverne som underleverandør til vindmølleindustrien. Der blev i 2007 købt en bygning på 3.300 m2, som ligger på Bergsøesvej 14, ca. 200 m fra de eksisterende bygninger på Suensonsvej 10-14. I januar 2008 blev der i Silkeborg indviet et helt nybygget R&D center på 1.600 m2 incl. kontorer og testhal, kun til udvikling af hydraulik- og kølesystemer for primært vindmøller. Samtidig blev der opført endnu en lagerbygning på 800 m2.

I 2008 opdeltes AVN Hydraulik i to virksomheder for at bevare fokus på både hydraulik til industrien samt hydraulik og køling til vindmøller. De to selskaber hedder herefter AVN Hydraulik og AVN Energy. Samme år fusioneredes AVN Pneumatik og AVN Automation, som flyttede sammen på Bergsøesvej 14 under navnet AVN Automation.

AVN Teknik havde et ønske om at styrke sig inden for sit område med skærende værktøj, derfor besluttede man i 2008 at købe virksomheden Eg Tooling ApS, som senere blev fusioneret ind i AVN Teknik.

Pladsen var efterhånden blevet for trang i Brøndby, så i foråret 2008 blev nabogrunden på Dalager 3-5 i Brøndby købt. Her blev i januar 2009 indviet et 2.200 m2 nyt flot hus til AVN Hydraulik med både kontorer, værksted og lager. Dette gav mere plads på Dalager 1 til AVN Pladeteknik, AVN Teknik samt moderfirmaet.

For at følge kunderne og vindmøllemarkedet i Kina, åbner AVN Energy i 2009 et datterselskab i byen Suzhou nær Shanghai. Aktiviteterne er fra starten både salg og produktion af hydraulik- og kølesystemer.

1. januar 2011 sælger AVN Gruppen AVN Energy til Hydratech Gruppen.

I 2012 fusioneres AVN Automation og AVN Teknik. Automation bliver et selvstændigt forretningsområde under AVN Teknik.

AVN Hydraulik A/S, som er specialiseret i hydrauliske totalløsninger til dansk og nordeuropæisk industri, har overtaget selskabet BB Hydraulik Service A/S med virkning fra den 1. januar 2015. BB Hydraulik Service A/S fortsætter med eget navn, men som en del af AVN Gruppen.

I dag beskæftiger AVN Gruppen knap 130 dygtige og kompetente medarbejdere, hvoraf mange har været ansat i adskillige år. De er den væsentligste årsag til, at vi kan sige "we know how" - uanset hvilken opgave, vi bliver stillet overfor.

AVN Gruppen har til huse i Brøndby, Silkeborg og Odense.

AVN Gruppen er specialister inden for pladebearbejdningsmaskiner, hydraulik, automation, hånd-værktøj, skærende værktøj, trykluftværktøj, momentspænde værktøj, bor, slib og nitter.

AVN Gruppen består i dag af virksomhederne:
AVN Gruppen A/S
AVN Hydraulik A/S
AVN Pladeteknik A/S
AVN Teknik A/S
BB Hydraulik Service A/S

AVN Gruppen A/S  -  Dalager 1  -  DK-2605 Brøndby  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  kontakt@avn.dk