+45 70 20 04 11

Om AVN Gruppen

Historie:
2019          Michael Gaarmann overtager posten som bestyrelsesformand efter Peter Krabbe
2017          AVN Hydraulik opkøber serviceaktiviteterne i PMC Hydraulics A/S
2016          AVN Hydraulik starter en produktions- og salgsvirksomhed i Kina, Suzhou
2016          AVN Gruppen udvider bygningen i Odense med 700 m2 for BB Hydraulik Service A/S
2015          AVN Hydraulik opkøber firmaet BB Hydraulik Service i Odense
2012          Firmaet Peter Krabbe Holding A/S skifter navn til AVN Gruppen A/S
2011          AVN Energy sælges fra AVN Gruppen til Hydratech Industries A/S
2009          AVN Energy starter en produktions- og salgsvirksomhed i Kina, Suzhou
2008          AVN Teknik opkøber firmaet Eg Tooling A/S
2008          AVN Hydraulik får en ny og større bygning i Brøndby
2008          AVN Hydraulik flytter vindaktiviteterne over i et nyt selskab, AVN Energy A/S
2006          AVN Hydraulik starter en produktions- og salgsvirksomhed i Indien, Bangalore
2005          Ole Krabbe bliver koncerndirektør for AVN Gruppen
2005          Peter Krabbe trækker sig tilbage (65 år gammel), og bliver bestyrelsesformand
2004          Raben Gruppen flytter til AVN i Brøndby i en ny bygning
2000          AVN opkøber Raben Gruppen i Herlev
1998          Peter Krabbe’s 2 sønner - Ole og Henrik – bliver bestyrelsesmedlemmer og får aktier
1995          Ole Krabbe ansættes i AVN Hydraulik A/S som intern ingeniør
1995          Ny adresse og bygning i Silkeborg
1993          AVN Elektronik A/S grundlægges
1991          AVN opkøber firmaet Industri Consult A/S i Silkeborg
1983          Firmaerne AVN Maskin A/S og Donewell A/S sælges fra AVN Gruppen
1982          Peter Krabbe Holding A/S grundlægges
1980          AVN’s grundlægger Alfred V. Nielsen dør (92 år gammel)
1978          AVN Hydraulik A/S grundlægges
1978          Alfred V. Nielsen A/S grundlægges
1977          AVN opkøber firmaet Donewell A/S
1977          AVN Pneumatik A/S grundlægges
1973          AVN Maskin A/S grundlægges
1972          Peter Krabbe køber alle aktier og overtager AVN Gruppen, Peter Krabbe er koncerndirektør
1967          AVN’s hovedkvarter flytter fra København til Brøndby
1965          Peter Krabbe ansættes hos AVN som leder for regnskabsafdelingen
1945          AVN bliver distributør for Desoutter, hvilket vi stadig er
1933          Firmaet grundlægges af Alfred V. NielsenAllerede i 1933, da Alfred V. Nielsen startede sin virksomhed, var holdningen klar. Det gælder om at have de rigtige produkter og kunne tilbyde ekspertise fra nogle af verdens bedste producenter af industriprodukter.

Moderfirmaet AVN Gruppen A/S tager sig af gruppens administrative opgaver som drift af ejendomme, sekretariat, regnskab, IT og cashmanagement.

Udover moderfirmaet består AVN Gruppen af flere datterselskaber. Hver virksomhed har sit eget forretningsområde med dygtige medarbejdere, der alle arbejder ud fra én fælles holdning: "Den tekniske del skal være i orden". Men det er ikke nok - det drejer sig i høj grad også om kompetence og komplette skræddersyede løsninger.

AVN Gruppen har gennem opkøb styrket sig indenfor sine kernekompetencer. Automationsvirksomheden Industri Consult A/S, som var beliggende i Silkeborg, blev allerede overtaget i 1991 for at få en stærk base vest for Storebælt.

I år 2000 blev J. Raben firmagruppen opkøbt, hvilket medførte, at de to kendte virksomheder Alfred V. Nielsen A/S og Raben Værktøj A/S blev sammenlagt til AVN Teknik A/S i 2001. Raben Maskiner A/S blev samtidig omdøbt til AVN Pladeteknik A/S.

I 2004 blev det besluttet at samle AVN Gruppen's aktiviteter i Brøndby og Herlev til én lokalitet. Hovedkontoret i Brøndby blev herefter udbygget med yderligere 630 m2 kontor samt højlager. I november 2004 flyttede AVN Teknik og AVN Pladeteknik derfor ind i de nybyggede lokaler sammen med de andre AVN selskaber.

For at følge kunderne og vindmøllemarkedet i Indien, åbnede AVN Hydraulik i 2006 et datterselskab i byen Bangalore. Aktiviteterne var fra starten både salg og produktion af hydraulik- og kølesystemer.

I Silkeborg blev det besluttet at satse endnu mere på opgaverne som underleverandør til vindmølleindustrien. Der blev i 2007 købt en bygning på 3.300 m2, som ligger på Bergsøesvej 14, ca. 200 m fra de eksisterende bygninger på Suensonsvej 10-14. I januar 2008 blev der i Silkeborg indviet et helt nybygget R&D center på 1.600 m2 incl. kontorer og testhal, kun til udvikling af hydraulik- og kølesystemer for primært vindmøller. Samtidig blev der opført endnu en lagerbygning på 800 m2. I alt havde AVN nu 10.000 m2 under tag i Silkeborg.

I 2008 opdeltes AVN Hydraulik i to virksomheder for at bevare fokus på både hydraulik til industrien samt hydraulik og køling til vindmøller. De to selskaber hedder herefter AVN Hydraulik og AVN Energy. Samme år fusioneredes AVN Pneumatik og AVN Automation, som flyttede sammen på Bergsøesvej 14 under navnet AVN Automation A/S.

AVN Teknik havde et ønske om at styrke sig inden for sit område med skærende værktøj, derfor besluttede man i 2008 at købe virksomheden Eg Tooling ApS, som senere blev fusioneret ind i AVN Teknik.

Pladsen var efterhånden blevet for trang i Brøndby, så i foråret 2008 blev nabogrunden på Dalager 3-5 i Brøndby købt. Her blev i januar 2009 indviet et 2.200 m2 nyt flot hus til AVN Hydraulik med både kontorer, værksted og lager. Dette gav mere plads på Dalager 1 til AVN Pladeteknik, AVN Teknik samt moderselskabet.

For at følge kunderne og vindmøllemarkedet i Kina, åbner AVN Energy i 2009 et datterselskab i byen Suzhou nær Shanghai. Aktiviteterne er fra starten både salg og produktion af hydraulik- og kølesystemer.

I januar 2011 sælger AVN Gruppen, AVN Energy til Hydratech Gruppen.

I 2012 fusioneres AVN Automation og AVN Teknik. Automation bliver et selvstændigt forretningsområde under AVN Teknik.

I 2015 opkøber AVN Hydraulik selskabet BB Hydraulik Service A/S, som har til huse i Odense. BB Hydraulik Service fortsætter med eget navn, men som en del af AVN Gruppen.

I 2016 udvides lokalerne hos BB Hydraulik Service i Odense med en ny værkstedshal på 700 m2 monteret med en 5 ton traverskran i loftet.

I 2016 åbner AVN Hydraulik afdeling i Kina i byen Suzhou ved Shanghai.

I 2017 opkøber AVN Hydraulik serviceaktiviteterne i PMC Hydraulics A/S, disse aktiviteter lå indtil 2005 i selskabet Hydropower A/S. Aktiviteterne føres videre under navnet AVN Hydropower A/S med hovedafdeling i Esbjerg.

I dag beskæftiger AVN Gruppen knap 130 dygtige og kompetente medarbejdere, hvoraf mange har været ansat i adskillige år. De er den væsentligste årsag til, at vi kan sige "we know how" - uanset hvilken opgave, vi bliver stillet overfor.

AVN Gruppen har til huse i Brøndby, Odense, Esbjerg, Kolding, Silkeborg og Ålborg.

AVN Gruppen’s virksomheder er specialister inden for pladebearbejdningsmaskiner, hydraulik, automation, håndværktøj, skærende værktøj, el og trykluftværktøj, montageløsninger, slibematerialer og nitter.

AVN Gruppen består i dag af virksomhederne:
AVN Gruppen A/S
AVN Invest A/S
AVN Pladeteknik A/S
AVN Teknik A/S
AVN Hydraulik A/S
AVN Hydropower A/S
AVN Hydraulic (Ningbo) Co., Ltd
BB Hydraulik A/Swe know how


AVN Gruppen A/S  -  Dalager 1  -  DK-2605 Brøndby  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  kontakt@avn.dk