+45 70 20 04 11

Driftssikkerhed i hydraulik

Hvad skyldes driftsforstyrrelser i hydraulik?


Urenheder i olien

Der er mange faktorer, som kan påvirke det hydrauliske system.
Hovedsageligt skyldes driftsforstyrrelser i hydrauliske systemer urenheder i olien ifølge en undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut.

Urenheder i hydraulikolien kan ikke ses med det blotte øje, derfor kan der med fordel monteres et ”off-line” filter, som udfører en dybdefiltrering af olien. Det forlænger levetiden på både hydraulikolien og komponenterne. Hvis først uheldet er ude, og maskinerne står stille, så kan det have alvorlige konsekvenser for økonomien.


Kondens

En anden faktor er kondens i olietanken. Kondens kan også give driftsforstyrrelser i det hydrauliske system. Det kan afhjælpes ved at montere et RMF luftfilter med silicagel granulater, hvor luften filtreres igennem og fugten opsuges af granulaterne.

Se sortimentet for RMF luftfiltre her!


Utætheder
Der kan også opstå utætheder i det hydrauliske system, som følge af slitage på slanger og filtre.

Utætheder kan oftest spores tilbage til montageprocessen, hvor der i visse tilfælde er tale om en undermontering dvs. samlingen ikke er udført optimalt, hvilket gør samlingen modtagelig overfor vibrationer, som kan føre til lækage. Modsat kan der også være tale om en overmontering, som kan føre til vrid i samlingen med brud til følge. Det er derfor uhyre vigtigt, at montagen er udført korrekt.


Rådgivning

Du kan undgå driftsforstyrrelser og forebygge nedbrud i det hydrauliske system ved regelmæssige serviceeftersyn.

Vores serviceeftersyn omfatter normalt:

  • Kontrol af hydraulikolien
  • Udskiftning af filtre
  • Justering af hydraulikanlægget samt visuel gennemgang for utætheder
  • Eftersyn af slangernes tilstand for brud og slitage
  • Kontrol af akkumulatorer
  • Gennemgang og opdatering af hydraulikdiagram
  • Vores anbefalinger til forbedringer

Service og reparation

Hvis uheldet er ude, så servicerer, renoverer og reparerer vores kompetente serviceteam alle former for hydraulik komponenter herunder akkumulatorer, pumper, slanger osv. Med mere end 20 servicebiler kan vi reagere, når problemet opstår, og servicere jer on location.

Vi har afdelinger i Brøndby, Odense, Kolding, Esbjerg, Silkeborg og Aalborg og kan hurtigt rykke ud i hele landet. Vores servicebiler indeholder de mest gængse komponenter, værktøjer og testudstyr, så vi hurtigt kan udbedre fejlen – og hydraulikken kører igen.

Vi er certificeret PARKER service og reparationscenter.


Vi kan selvfølgelig servicere og reparere alle fabrikater.
Kontakt os via tlf. 70 20 04 11 og avn.hydraulik@avn.dk


AVN Hydraulik A/S  -  Dalager 5  -  DK-2605 Brøndby  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  avn.hydraulik@avn.dk