+45 70 20 04 11

CertifikaterDS/EN ISO 9001:2015
Force Certification No. FC-9001-04878

Fremstilling af hydrauliske systemer og installation, service og reparation
Manufacture of hydraulic systems and installation, service and repair


 
Date of issue: 2018-09-15
Valid until: 2021-09-15
FIT no. 118-26705
Søfartsstyrelsen
Autorisation Nr. 2017022127 til at udføre vedligehold og eftersyn iht. MSC.1 1277/1206-1.

Udstedt i medfør af lov om sikkerhed til søs § 22.
På vegne af Erhvervs- og Vækstministeren for kongeriget Danmark af Søfartsstyrelsen Denne autorisation er gyldig under de betingelser, der er anført i bekendtgørelse om udførelse af visse opgaver i henhold til lov om sikkerhed til søs på vegne af søfartsstyrelsen m.v., og under overholdelse af Søfartsstyrelsens til en hver tid gældende retningslinjer.


 
København 26-06-2017
Gyldig til 26-06-2022
Søfartsstyrelsen
Autorisation Nr. 2017014817 til at udføre eftersyn på hejsemidler og lossegrej.

Udstedt i medfør af lov om sikkerhed til søs § 22.
På vegne af Erhvervs- og Vækstministeren for kongeriget Danmark af Søfartsstyrelsen Denne autorisation er gyldig under de betingelser, der er anført i bekendtgørelse om udførelse af visse opgaver i henhold til lov om sikkerhed til søs på vegne af søfartsstyrelsen m.v., og under overholdelse af Søfartsstyrelsens til en hver tid gældende retningslinjer.


 
København 24-04-2017
Gyldig til 24-04-2022


Seneste nyheder

Jul og nytår 2018
Vores åbningstider

Hurtig udrykning
- til brandbil !

Parker-certifikat
- til AVN Hydropower

Hydropower godt inde i AVN-folden
Læs hele artiklen her

AVN Hydropower A/S  -  Lammefjordsvej 2  -  DK-6715 Esbjerg N  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  avn.hydropower@avn.dk