+45 70 20 04 11

CertifikaterJQS

Joint Qualification System


Achilles Certificate of Qualification
Company Registration number: 31586135

Qualified in the Achilles Joint Qualification System for suppliers to the Oil Industry in Norway and Denmark. The Qualification concerns the product and service codes listed in the appendix.


Date of issue: 2019-02-04
Valid until: 2020-02-04
Achilles Id: 61547

Force Certification

Kvalitetsledelsessystem Certifikat


DS/EN ISO 9001:2015
Force Certification No. FC-9001-04878

 - Fremstilling af hydrauliske systemer og installation, service og reparation
 - Manufacture of hydraulic systems and installation, service and repair


Date of issue: 2018-09-15
Valid until: 2021-09-15
FIT no. 118-26705

Søfartsstyrelsen

Udstedt i medfør af lov om sikkerhed til søs § 22.
På vegne af Erhvervs- og Vækstministeren for kongeriget Danmark af Søfartsstyrelsen Denne autorisation er gyldig under de betingelser, der er anført i bekendtgørelse om udførelse af visse opgaver i henhold til lov om sikkerhed til søs på vegne af søfartsstyrelsen m.v., og under overholdelse af Søfartsstyrelsens til en hver tid gældende retningslinjer.


Autorisation Nr. 2017014817
Til at udføre eftersyn på hejsemidler og lossegrej.


 
København 24-04-2017
Gyldig til 24-04-2022

Autorisation Nr. 2017022127
Til at udføre vedligehold og eftersyn iht. MSC.1 1277/1206-1.


 
København 26-06-2017
Gyldig til 26-06-2022

AVN Hydropower A/S  -  Lammefjordsvej 2  -  DK-6715 Esbjerg N  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  avn.hydropower@avn.dk