+45 70 20 04 11

Lasersvejsning

Lasersvejsning byder på store fordele i forhold til de traditionelle processer, dels på grund af fremføringshastigheden og dels den kontrollerede varmetilførsel.

Det er især den kontrollerede varmetilførsel, der med en meget smal varmezone giver betydelige besparelser på efterbearbejdningsdelen, hvor opretning, slibning og polering i dag er fordyrende manuelle processer, der ofte outsources. Ved brug af lasersvejsning bortfalder dette behov - med en ofte betydelig økonomisk gevinst til følge.

Processen stiller dog visse krav. Det gælder især de svejsefiksturer, som emnerne skal spændes op i. Det er derfor vigtigt at vælge fikstur af en høj beskaffenhed for at sikre kvaliteten og gentagelsesnøjagtigheden.

AVN Pladeteknik A/S  -  Dalager 1  -  DK-2605 Brøndby  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  Fax: +45 43 24 55 04  -  avn.pladeteknik@avn.dk