En teknologisk rejse

– fra 1933 til 2019 med samme filosofi

Grosserer Alfred V. Nielsen etablerede virksomheden AVN i 1933. Han opbyggede sit firma fra en lille kældervirksomhed til en blomstrende maskinforretning på Blegdamsvej overfor Rigshospitalet.

Allerede dengang i 1933, var Alfred V. Nielsens holdning klar: »Det gælder om at have de rigtige produkter og kunne tilbyde ekspertise fra nogle af verdens bedste producenter af industriprodukter«.
-Den filosofi holder stadig den dag i dag, fortæller koncerndirektør for AVN Gruppen, Ole Krabbe.

Krabbe-familien har været involveret i virksomheden siden 1965, hvor Peter Krabbe blev ansat i regnskabsafdelingen, inden han i 1972 køber og overtager AVN Gruppen og bliver koncerndirektør. Sønnen Ole Krabbe ansættes i 1995 som ingeniør, bliver bestyrelsesmedlem sammen med sin bror i 1998, og i 2005 overtager han styringen og sætter sig i koncerndirektørstolen efter sin far.

Værktøj med siden 1945
Alfred V. Nielsen indgår i løbet af det første årti flere aftaler med anerkendte producenter, og i 1945 laver Alfred V. Nielsen en aftale med den franske producent Desoutter om at blive distributør i Danmark. AVN Gruppen har lige siden repræsenteret Desoutter og deres omfattende produktprogram af trykluftværktøjer og elspændeværktøjer samt montageværktøjer, som i dag hører ind under forretningsområdet Montageteknik i firmaet AVN Teknik, som er et datterselskab i AVN Gruppen.
En tur i gemmerne for at se tilbage på firmaets historie og den teknologiske udvikling viser, at Desoutters værktøjer optræder mange gange i AVN’s gamle reklameaviser.
-Det står klart for enhver, som ser i de gamle AVN reklameaviser, der går mere end 50 år tilbage, at der er sket en - på mange måder - revolutionerende teknologisk og industriel udvikling. Dengang var markedsføringen primært produktorienteret med fokus på, hvad produktet kunne. I dag er der mere fokus på, hvad produktet kan tilføre af øget produktivitet i produktionen, og på hvilke måder værktøjet gavner montøren, som skal anvende værktøjet, siger koncerndirektør Ole Krabbe.

-Tidligere kunne en montagearbejder udføre den samme monotone bespændingsopgave, på samme produktionslinje, dag efter dag - hvilket ofte førte til overbelastning og nedslidning af led og muskler. Der er i dag krav til værktøjet, arbejdstiden, montagepladsen osv., som skal sikre montørerne et godt arbejdsmiljø, fortsætter han.
Der er blandt andet krav om hyppige skift mellem forskellige operationer og arbejdsopgaver. De ændrede krav i produktionen og højere fokus på arbejdsmiljøet har medført, at producenter som Desoutter har udviklet intelligente ergonomiske bespændingsværktøjer, som er medvirkende til at reducere belastningen på montørerne til et minimum.

Ny udvikling
Tag eksempelvis Desoutters nyeste produktlancering - den batteridrevne EABS møtrikspænder. Visse fastgørelsesdele og samlinger er vanskelige at få adgang til for montørerne. Det kan ofte være frustrerende at skulle håndtere et værktøj i et trangt område, især når den ene hånd skal bruges til at holde andre komponenter til side, så opgaven kan udføres.
Desoutters EABS møtrikspænder er netop udviklet til denne type arbejdssituation. Møtrikspænderen er kun 30 cm lang og en-hånds-betjent, så operatøren kan styre møtrikspænderen med fuld kontrol, derved opstår der ingen uhensigtsmæssige vrid eller stød, som kan belaste arm eller håndled negativt.
Vinkelhovedet kan orienteres i otte forskellige stillinger i hver 45°, hvilket giver montøren stor fleksibilitet, og med en tilspænding fra 1,5 Nm op til 24 Nm er det nu langt hurtigere at udføre et korrekt og effektivt bespændingsarbejde, hvor det før var umuligt at komme til.
Ovenstående udvikling skal, ifølge koncerndirektør Ole Krabbe, også ses i lyset af de store industrielle bølger inden for industrien.

Industri 4.0
De to første industribølger fandt sted i 1800-tallet, hvor fabrikker indførte samlebånd og masseproduktion. Industri 3.0 markerede skiftet fra de analoge maskiner til digital teknologi. Industri 4.0 er kendetegnet ved en øget integration mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Det har skabt et nyt forum, hvor maskiner samt værktøj kommunikerer og udveksler data.

Den form for teknologi ses også hos EABS møtrikspænderen, som kan parres til Desoutters Connect Smart HUBapplikationer; et trådløst netværk, hvor alle bespændingsdata kan opsamles og gemmes, så total sporbarhed er mulig.
Parringsmetoden er kontaktløs og tager mindre end 10 sekunder. EABS møtrikspænderen er også designet til at eliminere eventuelle programmeringsfejl, som ellers kan forårsage timer med uplanlagt nedetid. På den måde sikrer den teknologiske udvikling hele tiden øget effektivitet og nedbringelse af potentielle fejlbespændinger.

Processtyringsplatform
Ifølge koncerndirektøren er Desoutters montageløsninger, som blev præsenteret på hi Tech & Industry Scandinavia i oktober i år, også et godt eksempel på teknologiens udvikling.
PivotWare, som Desoutter har udviklet, er en omfattende processtyringsplatform, som styrer operatørerne sikkert gennem forskelligartede monteringsopgaver som led i en automatiseret proces. En grafisk illustration ledsaget med tekst på skærmen viser præcis, hvilke værktøjer og komponenter der skal anvendes og hvornår.  Det gør netop, at flere forskellige operatører kan betjene værktøjet og udføre bespændingen korrekt.
PivotWare-systemet verificerer, at hvert eneste trin er gennemført korrekt, før operatøren kan gå videre til næste trin. Platformen kan programmeres ved hjælp af de medfølgende softwareværktøjer, hvorfor der hurtigt kan foretages justeringer og tilpasninger til ændrede produktionskrav - uden behov for ekstern assistance.
PivotWare-platformen leverer ikke kun forbedret kvalitet, arbejdsproces og øget volumenproduktion i automatiserede miljøer - den understøtter også validering og sporbarhed. Og da der i højere grad lægges vægt på dokumentation af bespændingerne og bespændingshistorik, så er det muligt hele tiden at analysere bespændingsprocessen.
Ovenstående fortæller kun en lille del om den store udvikling, som både branchen og bespændings- og montageværktøjer har gennemgået siden Alfred V. Nielsen indgik aftalen med Desoutter.

Den femte industrielle revolution
-Jeg er overbevist om, at fremtiden vil give os endnu mere avancerede værktøjer baseret på højteknologi. Det bliver interessant at følge den fortsatte teknologiske udvikling, der tales om, og der arbejdes allerede med industri 5.0, som er den femte industrielle revolution, hvor mennesket og maskinen forener sig og finder måder at arbejde sammen på for at forbedre produktionsmidlet og effektiviteten.

Det bliver spændende at se, hvordan Desoutters værktøjer fungerer og udvikler sig. Måske er det kun robotter, som betjener værktøjerne i fremtiden, afslutter koncerndirektør for AVN Gruppen, Ole Krabbe.

fra AVN-avisen 1958

Et dyk i de gamle AVN-aviser fra 1958 viser markedsføringen af Desoutter. Læg mærke til overskriften: »Hvis det havde været en slagterbutik, ville vi have sagt: spørg efter, hvad De ikke ser. Vi har ikke varer i kølerum, men vi har mange slags Desoutter i kælderen«.
Foto: AVN Gruppen A/S

fra AVN-avisen 1958

Der blev anvendt humor i markedsføringen af Desoutter.
Foto: AVN Gruppen A/S

fra AVN-avisen 1958

Desoutter-værktøjet dengang i 50’erne ...
Foto: AVN Gruppen A/S

Desoutter værktøj

… og nu med den batteridrevne EABS møtrikspænder.
Foto: AVN Gruppen A/S

Desoutter værktøj

PivotWare-systemet fra Desoutter.
Foto: AVN Gruppen A/S

Den tekniske del skal være i orden

- AVN Gruppen A/S

Relaterede artikler