En fremtidssikret løsning gennem stærkt samarbejde

En opgave løst på tværs af AVN-afdelinger i hele landet

Gennem stærkt samarbejde skaber vi fremtidssikrede løsninger for vores kunder

I marts 2023 fik vi en henvendelse angående en pappresse, hvor hydraulikcylinderen var beskadiget. Maskinen var kun ca. 4 år gammel, men der havde tidligere været problemer, som var løst uden indblanding fra AVN Hydraulik. Nu henvendte kunden sig til AVN Hydraulik og ønskede rådgivning angående en mere holdbar reparation. De ønskede en fremtidssikret løsning!

Vi finder årsag og løsning, fremfor blot at symptombehandle
Der var mistanke om spåner i systemet. Der blev målt lækage i hovedcylinderen, og ved adskillelsen blev der observeret kraftige rivninger både i rør og stempel. Tanken blev også undersøgt, og her blev fundet en del spåner.

Derfor blev alle cylindre demonteret og inspiceret. De mindre cylindre viste slid og mindre rivninger på stempelstængerne. Stængerne blev omkromet, rørene blev hohnet og cylindrene blev samlet med nye pakninger

 Foto: Hovedcylinderen efter udskiftning. Der holdes øje med flushing af rørene på maskinen.

Rørets ruhed og tykkelsen af kromlaget blev målt. Alle rørforbindelser blev flushed. Vi ved, at når der er spåner i systemet, kan de ødelægge komponenterne, når systemet startes op igen. Derfor er det vigtigt at sikre et rent system. De mindre rør og slanger blev taget med til vores værksted i Esbjerg, mens de større blev flushed på stedet med vores mobile flush unit.


Stærkt samarbejde på tværs af afdelinger og in house kompetencer
Frode Iversen, Projektingeniør i Odense, udtaler ”Hele opgaven blev udført på minimal tid i et stærkt samarbejde mellem vores afdelinger. Opgaven kom oprindeligt til Odense, men kolleger fra både Esbjerg og Aalborg afdelingerne var også involveret i opgaven. Samarbejdet på tværs af afdelingerne giver en fantastisk styrke og fleksibilitet til at løse en sådan opgave.

Det var et fantastisk team, vi fik samlet til opgaven. Vores montører viste både initiativ og stort overblik, hvilket gjorde det muligt at kombinere kundens indlejede lastbilkran og dialogen mellem alle vores afdelinger. Det var en spændende opgave, hvor vi fik mulighed for at udnytte styrken i vores organisation og vores montørers forskellige færdigheder og styrker.”


Grundig gennemgang, grundig dokumentation
Undervejs sikrede vi os, at renheden blev dokumenteret. Vi målte antallet af partikler i forskellige størrelser. På den måde kunne vi se, når vi havde fjernet de partikler, der kunne risikere at ødelægge komponenterne, efter opstart.

Alle pumper blev demonteret og bragt til vores specialværksted for pumperenovering i Esbjerg. De blev adskilt, inspiceret, renoveret, samlet med nye pakninger og testet på værkstedet.

Ventilblokkene blev demonteret, adskilt, rengjort og inspiceret. De blev samlet med nye tætninger. Dette blev gjort for at sikre, at der ikke var gemte partikler, der kunne ødelægge systemet, når det blev startet op igen. Det blev også gjort for at inspicere de komponenter, der kunne være blevet beskadiget af partiklerne fra det store cylinderhavari, og enkelte komponenter blev skiftet. 

Løbende har vores Aalborg-afdeling sørget for servicemandskab til flushing og montagearbejde på maskinen hos kunden. Med montører i hele landet har vi stor fleksibilitet og vi vælger som udgangspunkt altid en montør tættest på kunden. 

Foto: Ventilblokken løftes på plads. Montage af ventilblok.

Denne opgave er blot ét eksempel på, hvordan samarbejdet mellem AVNs lokationer og medarbejdere fungerer til fordel for vores kunder. En af vores styrker er netop de mange lokationer og mange in house kompetencer, der muliggør, at vi hurtigt og sikkert kan varetage komplicerede opgaver fra a-z.

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig.
Vi har lokationer på både Sjælland,
Fyn og i Jylland:  Se dem her

+45 70 20 04 11
avn.hydraulik@avn.dk

 

Relaterede artikler