AVN Hydraulik A/S
BB Hydraulik A/S
AVN Hydropower A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Priser

Anførte priser er opgivet i DKK, ekskl. moms, fragt og levering samt evt. emballage.
AVN Hydraulik A/S forbeholder sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.

Levering

Vi leverer i henhold til bestemmelserne NL92, NLM94, NLS95 og NLT95.

Forsendelse

Alle leverancer bliver sendt med Post Danmark eller danske fragtmænd.
Ordre modtaget før kl.14.30 afsendes samme dag, og mindre ordre modtaget efter kl.14.30, afsendes også med stor sandsynlighed samme dag, hvis det bestilte er på lager.

Tilbud

Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.
Skriftlige tilbud pr. brev eller e-mail afgives med forbehold for mellemsalg. Tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er specificeret på tilbuddet.

Generelle betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 30 dage netto. Efter forfaldsdato beregnes morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Returvarer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale med vor kundeservice, som registrerer en returordre.
Returordrenummeret skal medsendes varerne. Specialvarer tages ikke retur. Kun varer i ubrudt, original og ren stand tages retur. Godkendte returvarer krediteres med et fradrag på op til 30% af varens pris på købstidspunktet med mindre, at andet er aftalt. Al varereturnering sker for købers regning og risiko.
Ved kreditering godskrives kundens konto hos os, hvorved kundens tilgodehavende automatisk modregnes i fremtidige varekøb.

Reklamationer

Ved berettigede reklamationer over leverede varer forbeholder AVN Hydraulik A/S sig ret til at afhjælpe reklamationen ved reparation eller ombytning uden beregning.

Forbehold

AVN Hydraulik A/S tager forbehold for eventuelle trykfejl, midlertidigt udsolgte varer, afgiftsændringer samt forbehold uden for vor kontrol (forsinkelse fra leverandør, speditør osv.).

Produktansvar

AVN Hydraulik A/S har en produktforsikring. AVN Hydraulik A/S er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab!

Prospekter og tegninger

Prospekter og tegninger samt tekniske data er uforbindende i deres detaljer, og der tages forbehold for konstruktionsændringer.

Kontantbetaling

Vi sender dine bestilte varer, når vi har modtaget betaling indsat på vores bankkonto. Vi sender desværre ikke på opkrævning. Hvis der afhentes, skal der betales med aftalte kontanter. Vi tager ikke mod nogen form for betalingskort.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WEBSHOP

Erhverskunders handel på webshoppen

Køb på webshoppen er omfattet af AVN Hydrauliks generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Priser

Ved online køb gælder de priser, som er angivet i webshoppen på tidspunktet.

Kontakt avn.hydraulik@avn.dk for eventuel henvisning.

 

Med venlig hilsen
AVN Hydraulik A/S  -  BB Hydraulik A/S  -  AVN Hydropower A/S

 

AVN Hydraulik A/S
1. januar 2023