Arbejdstilsynet
Smiley

Smiley-ordningen

Virksomhedens overholdelse
af gældende arbejdsmiljøregler

AVN Teknik modtager grøn smiley fra Arbejdstilsynet


Den 10. januar modtog vi en grøn smiley efter et uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet, og fik ingen anmærkninger. Denne grønne smiley repræsenterer en anerkendelse af vores kontinuerlige indsats for at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.

For at opnå denne anerkendelse har vi opfyldt kravene i arbejdspladsvurderingen (APV)
Dette omfatter sikring af et sikkert og sundt fysisk arbejdsmiljø, fremme af et sundt psykisk arbejdsmiljø, implementering af effektive procedurer til forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress, oprettelse af nødprocedurer samt sikring af regelmæssig og effektiv kommunikation om arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen.

Med gennemførelsen af en række initiativer for at opfylde disse krav, er det at opnå en grøn smiley en fantastisk anerkendelse af det dedikerede arbejde, som hver enkelt i vores team har ydet.

Generelt om arbejdspladsvurderinger (APV): En APV er en lovpligtig vurdering, der gennemføres på alle danske arbejdspladser. Den identificerer og vurderer arbejdsmiljøproblemer og udarbejder en plan for at løse dem. En grøn smiley fra Arbejdstilsynet indikerer, at vores APV er opdateret, og at alle identificerede arbejdsmiljøproblemer er blevet håndteret tilfredsstillende.

Vi er dedikerede til at opretholde vores høje standarder for arbejdsmiljø og vil fortsætte med at arbejde hårdt for at sikre, at vores medarbejdere har det bedst mulige arbejdsmiljø.

Vi takker hele vores team for deres bidrag.
Smileyen er offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside – se vores APV-smiley for mere information.

Læs mere om os her på avn.dk

Grøn smiley til AVN Teknik

Arbejdstilsynet
 •  Grøn smiley
 •  Ingen anmærkninger
 •  10. januar 2024

Arbejdstilsynets smiley søgning

Derfor er smiley vigtig!

Vores smiley betyder for dig en bekræftelse af, at vi som virksomhed prioriterer godt arbejdsmiljø, som er med til at skabe tryghed, tillid og ansvarlighed.