Automatiseret smøring

Fordele og designmuligheder


Af Poul Sørensen, Masytec A/S - 3. marts 2023

Tab og omkostninger
Hvert år bruges millioner af kroner på nyt produktionsudstyr, designet til at producerer ting bedre og hurtigere. 
Alligevel fortsætter maskiner med at bryde ned. Seneste undersøgelser viser at dansk industri taber over 4 mia. kr. om året på reparationer, produktionsstop o.lign.

Hvert eneste lejehavari påvirker direkte produktionsgangen. Selvom lejer kan være dyre, overstiger omkostningen til produktionstab, reparation og udskiftning af lejet langt omkostningen til et nyt leje.

Hvorfor, i en teknologisk tidsalder, er dette et problem? 
Det er fordi mange lejer stadig smøres manuelt.
Uanset hvor omhyggeligt et vedligeholdelsespersonale følger en smøreplan, er det en vanskelig opgave.
Da medarbejdere forventes at håndtere flere ansvarsområder i en moderne produktionsstab, med færre medarbejdere, er det almindeligt at korrekt smøring ikke har særlig høj prioritet.

Ethvert leje, uanset størrelse eller placering, skal smøres korrekt.

Nogle vil se smøring af lejer som en lille detalje, i den store helhed.
Men vi har lige set skræmmebillede på hvad der kan ske, hvis man ikke har øje for detaljerne.

T O Y O T A
Er et eksempel, hvor en lille fejl i 2012 (7,4 millioner biler) har kostet dem milliarder i direkte tab for tilbagekaldelse og udskiftning, samt det meget store tab af renomme.

Fejlagtig smøring resulterer i øgede, men unødvendige driftsomkostninger
Nogle af de direkte omkostninger forårsaget af fejlagtig smøring, omfatter lejernes pris, arbejde ved udskiftning og reparation, spildt smøremiddel og arbejde ved ineffektiv manuel praksis.

Nogle af de indirekte, men meget realistiske omkostninger, er stoptid eller tabt produktion, produktkassation pga. oversmøring, miljøudgifter, sikkerhed og øget energiforbrug.

Selvom fedtpresser og manuel smøring umiddelbart synes at løse opgaven ved mange vedligeholdelsesfunktioner, er fordelene herved ikke nær på niveau med fordelene ved automatisk smøring. Det være sig forhold omkring produktivitet, miljø og sikkerhed.

Et automatisk smøresystem minimerer lejehavarier ved at give den rette mængde (frisk og ren) smøremiddel på det rette tidspunkt på rette sted.

Den største forskel imellem automatisk og manuel smøring er, at man ved manuel smøring har en tendens til at følge en køreplan (hver dag, uge, måned osv.) og ikke når lejet har behov for smøring.

For at kompensere for dette, fyldes lejet ofte med smøremiddel indtil der siver smøremiddel ud af lejet. Smøremidlet kan derfor være ”udtjent” inden der smøres igen. Dette giver både oversmøring og undersmøring over tid på lejet.

Automatisk smøring
Modsat giver automatisk smøring konstant smøremiddel i en tilpas mængde, hvilket giver lejet en optimal operation. Når lejet smøres korrekt på denne måde, hjælper det også på tætningen af lejet imod forureninger udefra.

Ved at opretholde korrekt smøring på produktionsudstyr, nedsættes hyppigheden af driftstop pga. lejehavarier. Derudover er der mindre stoptid til manuel smøring og behovet for arbejdstimer til smøring er langt lavere.
Automatisk smøring er mere præcis og eliminerer den onde cirkel med oversmøring og undersmøring, som bidrager til lejehavari. Det forhindrer også overskydende smøremiddel i at komme på de færdige produkter, maskinflader og fabriksgulvet. Derved opnås færre omkostninger til produktkassationer, rengøring, bortskaffelse og spild af smøremiddel.

Alt dette bidrager positivt til virksomhedens bundlinje.

En anden gevinst og fordel ved automatisk smøring er arbejdssikkerhed
Det bliver unødvendigt for medarbejdere at foretage potentielt farlige handlinger, ved manuelt at smøre på maskiner i drift eller at skulle smøre farlige, svært tilgængelige smøresteder.