MASYTEC

Smøreløsninger til landbrug og skovbrug

Centralsmøring til landbrug og skovbrug

 

Ved at implementere centralsmøring sikrer du, at dine maskiner automatisk smøres under drift med den nøjagtige mængde smøremiddel kontinuerligt. Dette muliggør optimal drift og maksimal udnyttelse af dine maskiner.

Masytec har et tæt samarbejde med importører og forhandlere af landbrugsmaskiner og har udviklet skræddersyede smøresystemer til en bred vifte af maskiner, herunder traktorer, mejetærskere, marksprøjter, halmpressere, gyllevogne, finsnittere, plove, harve redskaber og meget mere.

Øget driftstid, færre reparationer
Ved at indføre automatisk fedtsmøring øger du maskinernes driftstid, sparer penge og forenkler smørerutinerne. I dagens landbrugsproduktion anvendes dyre maskiner, som kan være kostbare at reparere, og havari på lejer resulterer ofte i tab af værdifulde driftstimer. 

Forlæng levetiden på dit udstyr
Ved at installere et centralsmøringsanlæg mindsker du risikoen for unødvendig nedetid og forlænger levetiden på dine maskiners vitale komponenter.

Med Masytec centralsmøreanlæg kan du have tillid til, at dine maskiner forbliver velsmurte og fungerer effektivt, hvilket giver dig større produktivitet og mindre bekymring om potentielle driftsforstyrrelser.

Kontakt os på 43 45 88 66
Kontakt din konsulent hos Masytec A/S og få mere information om fordelene ved centralsmøring. 
Ring nu på 43 45 88 66 for at høre mere eller få rådgivning.

Fordele ved centralsmøring

Forøger drifttid og levetid på dit udstyr.
Reducerer fejl og reparationer.
Reducerer uplanlagte produktionsstop og afbrydelser.
Nedbringer dine reparations- og vedligeholdelsesomkostninger.
Øger effektivitet og rentabilitet i produktionen.
Eliminerer over- og undersmøring.
Minimerer behovet for udskiftning af dele og reservedele.
Reducerer usikkerheden ved svært tilgængelige smøresteder.
Altid velsmurt udstyr - rette mængde – rette sted – rette tid.           

Fordele ved Masytec

Landsdækkende montage og service.
Komplette løsninger inkl installation.
Kundetilpassede løsninger.


Vi tilbyder

Centralsmøring til kørende materiel.
Centralsmøring til industri.
Smøremidler til industri, landbrug og entreprenør materiel.
Smøresystemer til rensningsanlæg.

Centralsmøring

 

Smøresystemer til landbrug og skovbrug

Mange maskiner og anlæg smøres i dag med automatiske smøreanlæg. Det er en velkendt erfaring at smøresystemer øger driftstiden og produktiviteten. 

Hos Masytec har vi mange års erfaringer med smøresystemer og vi er din professionelle rådgiver, hvis du vil opnå de store fordele ved et smøresystem – stort eller lille.

Læs mere om fordelene ved centralsmøring her

Et bredt sortiment der giver dig den bedste løsning

Vi har et stort og bredt sortiment, og vi forhandler kvalitetsprodukter fra verdens førende producent SKF/Lincoln. Derfor kan vi altid finde frem til den mest optimale og langsigtede løsning til dig.

 

Fordele ved automatisk smøring:
 

  • Forbedrer rentabilitet i produktionen
  • Reducerer lønomkostninger
  • Udvider reparation og vedligeholdelsesintervaller
  • Eliminerer over- og under-smøring
  • Reducerer udskiftning af dele og reservedele
  • Reducerer usikkerhed ved svært tilgængelige smøresteder
  • Reducerer ikke planlagte produktionsstop og afbrydelser.

Kontakt din konsulent hos Masytec A/S og hør nærmere om dine fordele.

Ring til os på 43 45 88 66.

Optimering af landbrugsredskaber med centralsmøring


Når det kommer til landbrugsredskaber, er det vigtigt at tage vedligeholdelsesomkostningerne i betragtning. Ofte bliver disse omkostninger overset, men med moderne redskaber, der bliver større og mere avancerede, er behovet for korrekt smøring steget.

Centralsmøring sikrer forbedret drift og levetid
En effektiv løsning er at implementere et centralsmøringsanlæg i redskaberne. Dette kan udføres enten gennem et udtag på traktoren, hvis det er tilgængeligt, eller ved at montere en fedtpumpe direkte på redskabet. Begge løsninger vil sikre optimal smøring af redskabet og bidrage til forbedret drift og levetid.

Undgå nedbrud
Erfaringerne viser, at manglende smøring af redskaberne, kan føre til nedbrud og uforudsigelige omkostninger både i forhold til maskinerne og den tabte produktion. For at undgå sådanne uheldige situationer er et centralsmøreanlæg en fornuftig investering.

Masytec har omfattende erfaring med centralsmøring og anbefaler det som en sund økonomisk fornuftig tilgang til smøring af landbrugsredskaber under drift.

Opnå optimal ydeevne med centralsmøring til dine traktorer


Omkostninger til vedligeholdelse bliver ofte overset, når det kommer til traktorer, da fokus er rettet mod anskaffelsesprisen. Men erfaringen viser, at fejlagtig smøring af traktorer kan føre til nedbrud og tidlig slitage. Disse uforudsigelige omkostninger medfører både reparationer og tabt produktionstid. Et centralsmøringsanlæg kan være løsningen.

Centralsmøring på traktorer indebærer ofte montering af udtag der tilkobles de forskellige redskaber. På redskabet monteres fordeler blokke og slanger ud til smørestederne. Ved frakobling af redskabet, sikrer automatisk returløb til pumpen, at forakslen på traktoren fortsat smøres. Dette sikrer, at smøringen bliver udført mere effektivt og præcist, hvilket kan have en betydelig positiv indvirkning på forakslens levetid.

Masytec har omfattende erfaring med centralsmøring, og vi ved, at det er en sund økonomisk investering at smøre under drift. Ved at implementere et centralsmøreanlæg på dine traktorer undgår du unødvendige nedbrud og reducerer de langsigtede vedligeholdelsesomkostninger betydeligt. 

Så lad os sammen gøre dine traktorer klar til den optimale ydeevne ved at tilføre centralsmøring - den smarte investering, der betaler sig i det lange løb.

Centralsmøring til høstmaskiner - Optimer din drift


Vi ved, at vedligeholdelsesomkostningerne ofte overses, når der investeres i høstmaskiner. Med vores avancerede og større høstmaskiner, er det afgørende at tænke på den rette smøring, hvis du vil have det optimale ud af dine maskiner.

Centralsmøring sikrer din drift i en kort sæson 
Mangelfuld smøringen af høstmaskinerne kan føre til uønskede nedbrud, flere reparationer og forringet effektivitet. Dette resulterer i både irritation og uforudsigelige omkostninger, inklusive tabt produktion, hvilket er særligt kritisk, når høstsæsonen er kort.

Eksperter i kundetilpasset centralsmøringsanlæg
Vores team hos Masytec har stor ekspertise inden for centralsmøring og anbefaler det som en sund økonomisk beslutning at smøre under drift. Ved at implementere et centralsmøreanlæg sikrer vi en effektiv og præcis smøring af dine høstmaskiner, hvilket forlænger deres levetid og minimerer driftsforstyrrelser.

Med vores skræddersyede centralsmøringsanlæg får du en pålidelig drift af dine høstmaskiner, hvilket vil maksimere din produktion i den travle høstsæson.

Se tilbehør i webshoppen

 

I webshoppen finder du også Lincoln/SKF fedtsprøjter, både håndbetjente, elektriske og pneumatiske alt efter dit behov. Se alt vores tilbehør ved at klikke ind på vores webshop