MASYTEC

Smøreløsninger til jernbaner

Centralsmøring til jernbaneskinner

 

Centralsmøring spiller en afgørende rolle i at opretholde en sikker og effektiv jernbanedrift. 

Et centralsmøringsanlæg forlænger skinnernes levetid
Fordelene ved centralsmøring er flere. For det første reducerer det friktionen mellem skinnerne og togrullerne (flangerne), hvilket mindsker slid og forlænger både skinnernes og hjulenes levetid. Dette fører også til en mere jævn og markant mere støjsvag kørsel. Vi har systemer målrettet støj reduktion.

Centralsmøring reducerer støjgener fra skinnerne
Støjgener fra kørende tog opstår som følge af tre kilder, der tilsammen udgør det samlede støjniveau ved en given hastighed. Disse omfatter sporadiske støjfaktorer som kurvestøj, bremsestøj og andre støjkilder, der opstår under togdriften, især når toget ankommer til eller forlader stationer.


Reduktion af støj i kurver er et mål, der er fastsat i EU-lovgivningen siden 2010, hvor den karakteristiske højfrekvente kurvestøj skal mindskes væsentligt. 

Kontakt din konsulent hos Masytec A/S og få mere information om fordelene ved centralsmøring. 
Ring nu på 43 45 88 66 for at høre mere eller få rådgivning.

Fordele ved centralsmøring

Forøger drifttid og levetid på dit udstyr.
Reducerer fejl og reparationer.
Reducerer uplanlagte produktionsstop og afbrydelser.
Nedbringer dine reparations- og vedligeholdelsesomkostninger.
Øger effektivitet og rentabilitet i produktionen.
Eliminerer over- og undersmøring.
Minimerer behovet for udskiftning af dele og reservedele.
Reducerer usikkerheden ved svært tilgængelige smøresteder.
Altid velsmurt udstyr - rette mængde – rette sted – rette tid.           

Fordele ved Masytec

Landsdækkende montage og service.
Komplette løsninger inkl installation.
Kundetilpassede løsninger.


Vi tilbyder

Centralsmøring til kørende materiel.
Centralsmøring til industri.
Smøremidler til industri, landbrug og entreprenør materiel.
Smøresystemer til rensningsanlæg.

Reduktion af skinne- og hjulslid

Kraftigt slid på skinner, hjul og sporskifter er almindeligt på travle jernbanestrækninger.
Typiske slidmønstre i kurver er slipdeformering af den indre skinne og lateralt slid på ydre skinne.

Skinneslid og hjul-skinne-støj i kurver skyldes kontakten mellem geometrien og kræfterne mellem hjul og skinne. Normalt ses alvorligt slid og hjul-skinne-støj parallelt.

Centralsmøring reducerer støj fra skinnerne


Reduktion af støj i kurver er et mål, der er fastsat i EU-lovgivningen siden 2010, hvor den karakteristiske højfrekvente kurvestøj skal mindskes væsentligt. 

Støjgener fra kørende tog opstår som følge af tre kilder, der tilsammen udgør det samlede støjniveau ved en given hastighed. Disse omfatter sporadiske støjfaktorer som kurvestøj, bremsestøj og andre støjkilder, der opstår under togdriften, især når toget ankommer til eller forlader stationer.

For at imødegå disse udfordringer kan man med fordel installere et centralsmøreanlæg til skinner og hjulflanger. Et automatisk smøresystem sørger for en kontinuerlig og automatisk forsyning af smøremidler til skinnernes overflader og hjulflangerne, hvilket reducerer friktionen og mindsker slid på både skinner og hjul. Derved bidrager centralsmøringen til at forbedre jernbanedriftens effektivitet, reducere støjgener og forlænge levetiden for jernbaneelementerne, hvilket giver en mere behagelig og holdbar rejseoplevelse for passagerer og gods.

Nedsættelse af støj i kurver

Slitage i kurver går ikke stille af sig. Alle kender den karakteristiske højfrekvente kurvestøj. Ifølge EU-loven fra 2010 skal denne støj reduceres betydeligt.

Hjul-skinne-støj og skinneslid opstår på ydre skinnebøjning ''High-Rail''.

Hjulflangeslid

I kurver, hvor ydre skinne løber mod ydre hjuls flange. Dette giver en vedvarende knirkende tør friktion mellem hjulflange og skinneside. Friktionen giver hjul-skinne-støj og alvorligt slid på både hjulflange og skinneside.

Minimere slid på travle jernbanestrækninger

Travle jernbanestrækninger udfordres ofte af kraftigt slid på skinner, hjul og sporskifter. I kurver ses typiske slidmønstre, der kan forårsage både skinneslid og hjul-skinne-støj. Et centralsmøringsanlæg sørger for kontinuerlig og automatisk forsyning af smøremidler til skinnernes overflader og hjulflangerne. Det reducerer friktionen og minimerer slid på både skinner og hjul, hvilket igen bidrager til en mere økonomisk bæredygtig drift af vores jernbanenet.

Vi er klar til at rådgive

Vores professionelle og kompetente medarbejdere, sidder klar til at rådgive dig inden for alt lige fra planlægning og design til installation og vedligeholdelse.

Ring til os nu

Ring nu på 43 45 88 66 for at høre mere eller få rådgivning.